info@zzv-si.com

Strokovna služba: 070 999 312

Pon. - Pet. od 8:30 do 16:30

Sečovlje 19, 6333 Sečovlje - Sicciole

Dejavnosti

 • VARSTVO PRI DELU

  Ponujamo celovite storitve za zagotavljanje varnega delovnega okolja. Na podlagi ocenjenega tveganja na delovnih mestih, opredelimo varnostne ukrepe ter izdelamo izjavo o varnosti za delodajalca. Vse strokovne naloge izvajamo tudi pogodbeno.

  Preberi več
 • POŽARNA VARNOST

  Izdelujemo požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije. Zagotovimo tudi preglede gasilnih aparatov, hidrantnega omrežja ter sistemov aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, javljalniki požara, sistemi za gašenje itd.).

  Preberi več
 • TRGOVINA

  Prodaja osebne varovalne in zaščitne opreme, gasilni aparati, promocijski tekstil in ostali pripomočki za varno delo.

  Preglej katalog
 • PREGLEDI DELOVNE OPREME

  Opravljamo periodične preglede in preizkuse delovne opreme (strojev, naprav, sredstev za delo). Po zakonu mora delodajalec zagotoviti redne preglede in preizkuse vse delovne opreme v obdobju, ki ni daljše od 3 let.

  Preberi več
 • MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN STRELOVODOV

  Izvajamo prve in periodične  meritve električnih instalacij, pri katerih se pregleduje zaščita pred električnim udarom. Meritve strelovoda se izvede ob izgradnji, s čimer se preveri ustreznost izvedbe ter nato periodično na 2 ali 4 leta.

  Preberi več
 • USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

  Usposabljamo zaposlene iz varstva pri delu, varstva pred požarom ter ravnanja z odpadki. Organiziramo vaje evakuacije ter praktično gašenje z gasilnimi aparati za odgovorne osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije pri delodajalcu.

  Preberi več

Znanost za varnost Naše znanje za vašo varnost